Group: LibrePlanet Belgium

From LibrePlanet
Jump to: navigation, search

LibrePlanet Belgium

In English

Belgium is effectively a nation, much divided by its 2 main languages. Much of the bilingual activities take place in English, the lingua franca of science and of the international activities in the world. Often, this is the second (or third language) of the participants, and the language used is not as rich and diverse as their native language. But it is effective and support collaboration.

En français

La Belgique est en fait une nation, très divisée par ses deux langues principales. La plupart des activités bilingues se déroulent en anglais, la lingua franca de la science et des activités internationales dans le monde. Souvent, il s'agit de la deuxième (ou troisième) langue des participants, et la langue utilisée n'est pas aussi riche et variée que leur langue maternelle. Mais elle est efficace et favorise la collaboration.

In het Nederlands

België is een natie verdeeld in 4 gewesten : De 2 grootste zijn Vlaanderen en Wallonië, waar de respectievelijke moedertalen Nederlands en Frans zijn . De andere 2 gewesten zijn het Duits sprekende gewest en het hoofdstedelijk gewest Brussel . Maar Engels is in het middelbaar onderwijs meestal derde taal, maar kan ook als tweede taal gekozen worden . Dit onderwezen Engels is grondig gegeven : De Belgen die hun middelbaar onderwijs hebben afgemaakt (er is een leerplicht tot en met 18 jaar !) zijn goed tot zeer goed Engels sprekend, lezend én schrijvend . Dus is collaboratie met Belgische mensen in het Engels zeer goed . En Engels is wel degelijk de taal voor IT onderwerpen .