Group: LibrePlanet Danmark/Freeing Nem ID

From LibrePlanet
Jump to: navigation, search

Nem ID (http://nemid.info/) er et nyt værktøj rettet mod nemmere læsning og ændring af ens personlige information her i Danmark. Nem ID linker i høj grad næsten det hele sammen og gør det fx muligt at bruge netbank og mange andre ting med de samme passwords. Klienten er en Java applet, og dette betyder at OpenJDK sandsynligvis kan køre det, hvilket er godt.

Nem ID (http://nemid.info/) is a new tool meant for more easily accessing personal information online in Denmark. Nem ID links pretty much all services together, making it possible to do netbanking as well as many other things using the same passwords. The client is a Java applet, which means that it should run fine in OpenJDK, which is good.

I slutningen af 2010 er det meningen at alle danskere skal have muligheden for at bruge NemID til at have adgang til både private of offentlige services på en nem måde og forhåbentlig også sikker måde. Der er dog et problem: Hvordan dette system virker (og vi taler om et centraliseret system der kommer til at indeholde en database af alt vigtigt personlig information) er helt skjult.

At the end of 2010, all danes will have the possibility to use Nem ID to access both private and public services relatively easily and hopefully also securely. There is one problem, though: The inner workings of this system (and we're talking about a system that's going to contain a centralized database of all important personal information) are complety hidden.

Menneskene bag dette system har besluttet sig for ikke at afsløre hvordan deres server- go klientsoftware virker

The people behind the system have decided not to disclose how their server and client software work.

Rent faktisk fik jeg i en besvarelse af en e-mail jeg (Nqpz 21:47, 23 July 2010 (UTC)) sendte til udvikleren af denne service (DanID, http://danid.dk/) at vide at de med vilje havde valgt "security by obscurity"-princippet til at holde styr på sikkerheden.[1] Som vi alle ved er det denne utroligt fantastiske type virusbeskyttelse som fx Microsoft bruger.

As a matter of fact, in a reply of an e-mail I (Nqpz 21:47, 23 July 2010 (UTC)) sent to the creator of this service (DanID, http://danid.dk/), I was told that they had chosen the "security by obscurity" way of handling security.[2] As we all know, this is the extremely effective type of defense that e.g. Microsoft uses.

Mål: Noget må gøres for at gøre Nem ID frit.

Goal: Something must be done to free Nem ID.

Aktiviter

Activities (all following text is likely to be in Danish)

Hvad skal man gøre for at øge opmærksomheden om det her? Ideer?

Sende e-mails/læserbreve/andre postrelaterede ting

Den originale e-mail jeg sendte til DanID er tilgængelig her. Måske kan noget af den bruges. Nqpz 22:54, 23 July 2010 (UTC)

Referencer

  1. Jeg lægger besvarelsen op her hvis de giver mig tilladelse. Den er ikke særlig lang, og selv hvis den ikke er tilgængelig, så burde målet med dette projekt stadig være rimelig klart.
  2. I will publish the entire e-mail here if I get permission from them. It's not very long, and even if it's not available for reading purposes, the goal of this project should still be quite clear.


Freeing Nem ID
Subreddit {{{reddit}}}