Group: LibrePlanet Norge

From LibrePlanet
Jump to: navigation, searchIntroduksjon

LibrePlanet Norge skal bli en gruppe av fri-programvare-entusiaster som gjerne vil jobbe for at flere bruker fri programvare i framtiden.

Gruppen skal ha en koordinerende og samlende funksjon for folk som er interessert i å spre kunnskap rundt fri programvare i det norske samfunnet. Siden den overordnete tanken bak fri programvare er et fritt samfunn skal vi også blande oss inn i debatter som ikke nødvendigvis har noe å gjøre med fri programvare (f. eks. saker rundt digitale rettigheter).

Samtidig skal vi bli samarbeidspartner med andre LibrePlanet grupper.

LibrePlanet Norge skal IKKE ansees som en GNU/Linux bruker gruppe. Vi vet at det ofte er nødvendig å gjøre kompromisser eller at det ikke er ønskelig å bruke fri programvare. Vi er åpen for alle som er interessert i software som respekterer frihetene til brukerne sine.

Vår "mission" bør ansees mer samfunnsmessig enn teknologisk, selv om vi skal fremme bruk av teknologi som stemmer overens med definisjonen for fri programvare.

English:

LibrePlanet Norge shall become a group of free-software enthusiasts who like to work for that more people use free software in the future.

The group shall have a coordinating and gathering function for people who are interested in spreading knowledge around free software in the norwegian society.

Since the greater idea behind free software is a free society will we also interfere in debates which not necessarily must have to do something with free software (e.g. digital rights issues).

At the same time shall we become an partner to work with for other LibrePlanet groups.

LibrePlanet Norge shall NOT be seen as a GNU/Linux user group. We know that it often is necessary to make compromises or that it isn't wished to use free software. We are open for all who are interested in software which respects the freedom of its users.

Our "mission" should be seein more societal than technological, even though vi want to promote the use of technology according to the fri programvare definition.

Mål

 • Utdanne
  • Informere samfunnet om og idéene bak fri programvare
 • Fremme
  • Fremme bruken av fri programvare verktøyer gjennom prosjekter, kampanjer, foredrag etc.
 • Forsyne (med)
  • Forsyne materiell og øke tilgangen til fri programvare
 • Støtte
  • Framby lokal hjelp når det gjelder å få og bruke fri programvare
 • Samle
  • Bygge forbindelser mellom fri software aktivister og brukere
 • Drømme
  • Sørge for at den norske staten satser i framtiden på fri programvare og åpne formater

English:

 • Educate
  • Inform society about free software
 • Advocate
  • Promote free software tools through projects, campaigns, talks etc.
 • Supply
  • Provide materials and increase the availability of free software
 • Support
  • Offer local help getting and using free software
 • Unite
  • Bridge connections between free software activists and users
 • Dream
  • Arrange that the norwegian state prioritizes and focus on the use of free software and open formats.

Bli medlem

Hvis du ønsker å bli medlem så ta kontakt med Søren Heinze via e-post. Andre kommunikasjonskanaler kan brukes om det blir nødvendig.

English: If you want to become a member contact Søren Heinze via e-mai. Other communication channels kan be used if it becomes necessary.

Aktiviteter

 • Jeg ønsker å jobbe med et foredrag ang. bruk av "encryption" og hvorfor det er viktig. Hovedmålet av foredraget skal være at den kan gis til ikke-teknologisk-affine personer (f. eks. morfar og farfar).

English: I'd like to work with a talk about the use of of encryption and why it is important. The main goal of this talk shall be that it can be presented to non-technology affine persons (e.g. grandma and grandpa).

Ønsker

Siden norsk ikke er morsmålet mitt er det kjempeønskelig å ha en medlem til som hjelper meg med alt som skal være på norsk.

English: Since norwegian isn't my mother tongue I'd really like to have an additional member who helps with everything which shall be in norwegian.

Kontakt

Vær så snill og kontakt Søren Heinze via e-post.

English: Please contact Søren Heinze via e-mail.

Grupper

Fri programvare i offentlig sektor

Linker

Email Self-Defense

Free Software Foundation

GoOpen.no

Frie alternativer til ikke-fri programvare:

Replicant (fri Android)

Medlemmer

LibrePlanet Norge
Note Norwegian group for free software activists
Region Europe
Area Norway
Website ---
Available language(s) English, Norwegian
Contact Søren Heinze
Members 0
Current status Active