Příručka aktivismu

From LibrePlanet
Jump to: navigation, search

Jednotlivci a týmy projektu LibrePlanet pracují na ideálech svobodného softwaru a s tím souvisejících problémů týkajících se digitálních práv a svobodné kultury a pro tyto sůvody je nezbytný účinný aktivismus.

Prosím využijte tuto příručku aktivismu pro svobodný software, digitální práva a svobodnou kulturu.

Prohlédněte také: FSF Campaigns a Action items

Typy

 • buďte asertivní
  • Převezměte iniciativu. Pokud přijdete s dobrým nápadem, stále ho musíte živit jinak zmizí.
 • buďte kreativní
  • Někdy musíte být nekonvenční. Inovativní řešení požadují myšlení za hranici.
 • buďte vytrvalí
  • Nevzdávejte se. Očekávejte překážky a překonávejte je.
 • buďte zdvořilí
  • Respekt vám získá dobrou pověst.
 • buďte zvědaví
  • Dělejte vlastní výzkum. Najděte zdroje, které potřebují být slyšeny a organizujte.
 • buďte offline
  • Běžte do světa.

Doručujte zprávy

ACLU Guide

Přesvědčte přátele

Přesvědčování přátel nemusí mít úspěch u všech lidí, ale jedná se o cestu s vysokým úspěchem. Touto cestou se můžete spřátelit spíše s lidmi, kterým na svobodný software pomůžete přejít, než když jim svobodném softwaru řeknete a necháte je ať si vše udělají sami.

Zásah v ulicích

Tato cesta nemusí přesvědčit tolik lidí, aby na svobodný software přešlo, ale může o svobodném software zvýšit povědomí.

Více zde: Hit the streets

Petice

Více zde: Petitioning

Osobně

Osobní komunikace jako dopisy a telefonování jsou velmi efektivní k ovlivnění.

Více zde: Personal outreach

Lobbování vlády

Více zde: Lobbying government

Vzdělávací instituce

Přednášky na místních školách o svobodném softwaru může mít vysoký dopad. Tyto instituce jsou výbornými cíli, pokud z toho mohou něco získat.

Organizace a kluby

Přednášení pro skupiny jako organizace rodič/učitel/student, aktivisty atd je také velmi efektivní.

Získat podporu průmyslu

Mluvit s velkými firmami a organizacemi, aby podpořili GNU/Linux.

Více zde: Gain industry support

Média

Pokuste se získat pozornost médií.

Více zde: Media coverage

Dary

Více zde: Fundraising

Problémy