Event: LibrePlanet.es

From LibrePlanet
Jump to: navigation, search
Eventosactuales

Si tu grupo ha planeado eventos de software libre, por favor, añadelos a este calendario, o suscribe este calendario a tu calendario grupal o personal.<calendar name="LibrePlanet" subscribe="Event:FSF/Free Software Foundation Events,Event:Richard_Stallman/Richard Stallman (RMS) Speeches,Event:LP-AR-BA/Eventos de LibrePlanet Buenos Aires,Event:LP-BR-SP/Eventos do LibrePlanet São Paulo" />

(Esta extensión de calendario es documentada en inglés.)

Calendarios suscritos

Listas externas

This page was a featured resource in September 2011.