Main Page.sk

From LibrePlanet
Jump to: navigation, search

Main_Page sk sk


Pripojte sa alebo začnite tím!

Čo je LibrePlanet?

LibrePlanet projekt je globálna sieť bezplatných softvérových aktivistov a tímy pracujú spoločne na pomoc ďalšie ideály slobodného softvéru tým, že zastáva a ktorá prispieva k slobodnému software.

Zapojte sa!

LibrePlanet Aktivisti: : LibrePlanet Aktivisti (email list)

Wiki Helpers: LibrePlanet Teamoj (Lista de email)