Main Page.gl

From LibrePlanet
Revision as of 14:02, 28 January 2018 by Adfeno (talk | contribs) (Invert direction of redirect.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Main_Page gl gl


Únete ou iniciar un equipo!

Que é LibrePlanet?

O proxecto LibrePlanet é unha rede global de activistas do software libre e os equipos que traballan en conxunto para axudar aínda máis os ideais de liberdade do software, defendendo e contribuíndo para o software libre.

Participe!

Crear un perfil e manter-se activo!

Axudantes Wiki: equipo LibrePlanet (lista de correo-e)