Main Page.sv

From LibrePlanet
Revision as of 15:10, 28 January 2018 by Adfeno (talk | contribs) (Invert direction of redirect.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Italic text

Main_Page sv sv


Delta i eller starta ett lag!

Vad är LibrePlanet?

Projektet LibrePlanet är ett globalt nätverk av aktivister och grupper inom fri programvara som arbetar tillsammans för att bidra till idealen om programvarors frihet genom att förespråka och bidra till fri programvara.

Engagera dig!

Skapa en profil och bli aktiv!

Wiki-hjälpare: LibrePlanetgruppen (sändlista)