Main Page.cs

From LibrePlanet
Revision as of 11:47, 28 January 2018 by Adfeno (talk | contribs) (Invert direction of redirect.)
Jump to: navigation, search

Main_Page cs cs


Připojte se nebo zahajte tým!

Co je LibrePlanet?

Projekt LibrePlanet je celosvětová síť aktivistů a týmů pracujích společně na ideálech svobodného softwaru tím, že hájí a přispívají ke svobodnému softwaru.

Zapojte se!

Vytvořit profil a buďte aktivní!

  • Přečtěte si a přispívají k naší Příručka aktivismu.
  • Zúčastněte nebo uspořádat událost (nezapomeňte požádat o materiály z FSF v info@fsf.org).

Wiki pomocníci: LibrePlanet tým (e-mailový seznam)